Tai Chi Chuan (Taijiquan)

Tai Chi Chuan, lub inaczej Taijiquan jest stylem walki Qigong, praktykowanym w Chinach dla poprawy zdrowia i samoobrony od 700 lat. Ćwiczący Tai Chi (Taiji) poznają: metody relaksacji, wyczuwania i rozwijania krążenia energii wewnętrznej Qi (Chi), sekwencję solo Tai Chi Chuan, techniki oraz sekwencję miecza Tai Chi, pchające dłonie, metody rozwoju siły wewnętrznej oraz medytację taoistyczną.

Tai Chi Chuan to łagodne ćwiczenia nie wymagające nadmiernego wysiłku w związku z czym mogą je ćwiczyć kobiety i mężczyźni w każdym wieku. Mistrz T.T. Liang rozpoczął swój trening Tai Chi po pięćdziesiątce, a obecnie mając 96 lat jest znanym, szanowanym nauczycielem Tai Chi i cieszy się doskonałym zdrowiem. Tai Chi mogą ćwiczyć kobiety i mężczyźni w każdym wieku. Przez pierwsze miesiące nauki ćwiczący poznaje zasady i podstawową teorię Tai Chi oraz Qi (lub Chi - energii wewnętrznej). Uczy się on tradycyjnej sekwencji składającej się ze 112 form. Sekwencja pochodzi z przekazu mistrza Tai Chi Chuan Yang Ban-Huo syna założyciela stylu rodziny Yang - Yang Lu-Chan'a. Podczas pierwszych miesięcy swojego treningu ćwiczący poznaje również metody regulacji ciała, oddechu oraz umysłu. Zaznajamia się on z różnymi metodami oddechowymi i ćwiczeniami podnoszącymi i regulującymi poziom energii wewnętrznej Qi. Uczy się on również jak skoordynować oddech z ruchami, tak aby stały się one bardziej efektywne i przynosiły więcej korzyści.

W dalszym ciągu nauki poznaje zastosowanie form Tai Chi w samoobronie oraz techniki "pchających dłoni". Zaawansowani studenci poznają: sekwencję walki dla dwóch osób, techniki Qin Na (Chin Na), wolny sparing oraz rozpoczynają treningi z mieczem, szablą, kijem i włócznią. Trening ten da każdemu praktykowi wiele radości i satysfakcji w postaci dobrego zdrowia, rozładowania stresów i napięć, uspokojenia umysłu, ogólnej poprawy samopoczucia i większego zadowolenia z życia, a być może przyczyni się również do rozwoju duchowego ćwiczącego. Bardziej oddanym praktykom trening ten pozwoli na zbudowanie solidnego fundamentu dla treningu tradycyjnej, wojennej sztuki Tai Chi Chuan, zastosowań Tai Chi do walki oraz emisji siły walki (Fa Jin). Styl Yang nauczany w naszej szkole jest jednym z niewielu tradycyjnych styli ciągle przechowujących i przekazujących wojenną esencję tej niezwykle pięknej sztuki. Stała praktyka Tai Chi, podobnie jak i innych form rekreacji ruchowej to doskonała profilaktyka i sposób na zachowanie zdrowia do późnej starości. Stała praktyka Tai Chi może okazać się doskonałym środkiem wspomagającym leczenie wielu chorób, takich jak nadciśnienie tętnicze, choroby wrzodowe żołądka i dwunastnicy, artretyzmu, astmy, chorób serca, dolegliwości żołądkowych i nerwic. Poprzez głębokie oddychanie oraz specjalne ćwiczenia (masaż organów wewnętrznych) wzmacnia je i podnosi ogólną witalność organizmu. Ćwiczenie Tai Chi jest również zalecane dla osób ze schorzeniami kręgosłupa (po konsultacji lekarskiej) oraz bólami pleców. Osoby nadmiernie pobudliwe czy zestresowane odkryją już po kilkutygodniowej praktyce, że stają się spokojniejsze, bardziej skoncentrowane i odporne na stres.

Chi Kung (Qigong)

Podstawowa teoria i trening Qigong (Ji Ben Qigong Li He Lian Xi)

Podstawowa teoria Qigong obejmuje zrozumienie i odczuwanie Qi oraz jej związku z naturą i ludzkim ciałem. Podstawowy trening Qigong składa się z ćwiczeń regulujących ciało, oddech, umysł, energię i ostatecznie Shen (ducha). Osiągniecie ostatecznego celu praktyki nie jest oczywiście łatwe. Mimo to, wraz ze zrozumieniem pojawiającym się w wyniku treningu podstawowych ćwiczeń, student będzie umiał wyznaczyć sobie cele i będzie wiedział, czego może się po dalszym treningu spodziewać

Osiem Kawałków Brokatu (Ba Duan Jin)

Osiem Kawałków Brokatu jest Medycznym Qigong Wai Dan (Qigong Zewnętrznego Eliksiru). obejmującym dwa zestawy, z których każdy zawiera osiem prostych ćwiczeń (w pozycji siedzącej i stojącej). Ćwiczenia te umożliwiają osobom zdrowym utrzymanie dobrego stanu zdrowia i powiększenie zasobów energii, a osobom chorym ułatwiają powrót do zdrowia. Zestawy te zostały stworzone przez marszałka Yueh Fei (1103-1141) podczas panowania dynastii Song. Ich pierwotnym celem była poprawa stanu zdrowia i zwiększenia siły żołnierzy. Osiem Kawałków Brokatu wprowadzi początkujących na ścieżkę zrozumienia Qigong.

Qigong Taiji

Qigong Taiji pomaga początkującemu zrozumieć Qi i uczy używać skoncentrowanego umysłu do wprowadzania energii w gładką cyrkulację wewnątrz ciała. Ćwiczenie Qigong Taiji znacząco poprawia stan zdrowia i uczy wykorzystania Qi do energetyzowania ciała w celu podniesienia jego sprawności do maksimum.Qigong Taiji obejmuje również trening Kuli i Linijki Taiji.

Qigong Białego Żurawia (Bai He Qigong)

Ten rodzaj Qigong pochodzi ze stylu Białego Żurawia. Jest on znany z dużej skuteczności w utrzymywaniu zdrowia i działaniu leczniczym na choroby górnej części tułowia, zwłaszcza serca i płuc. Qigong Białego Żurawia jest podstawą nauki Białego Żurawia jako sztuki walki. Obejmuje on dwa rodzaje Qigong: Twardy i Miękki, zwany również Gong Latającego Żurawia.

tekst pochodzi ze strony www.ymaa.pl